Polska Akademia Nauk
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej

XVI Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Protektorzy i Dobrodzieje Warsztatów
Wydział Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 2000-01-15
Zakład Hydrobiologii UW, ul. Banacha 2

Program

10.30 otwarcie
10.35 Marek Konarzewski ( Uniwersytet w Białymstoku ) Odziedziczalność adaptacji Referat
11.35 - 11.50 krótka przerwa
11.50 Halina Krzanowska (Uniwersytet Jagielloński) Ewolucja chromosomu Y u ssaków Referat
12.50 - 14.30 długa przerwa na drugie śniadanie
14.30 Joanna Rutkowska (Uniwersytet Jagielloński) Chromosomowa determinacja płci jako katalizator ewolucji zachowań socjalnych Komunikat
15.00 Tadeusz Zając, Wojciech Solarz i Wiesław Król ( Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków) Wpływ zaniku siedliska na demografię, behawior i morfologię rokitniczki Acrocephalus shoenobaenus, z uwagami o zastosowaniu GIS i GPS w badaniach ekologicznych Komunikat
15.30 - 15.45 krótka przerwa
15.45 Paweł Brzęk ( Uniwersytet w Białymstoku ) Plastyczność rozwoju piskląt jaskółki brzegówki Komunikat
16.15 Małgorzata Łagisz (Uniwersytet Jagielloński) Obyś cudze dzieci tuczył, czyli czy ojcowie częściej karmią własne dzieci? (projekt badań) Komunikat
16.45 - 17.00 krótka przerwa
17.00 - 18.00 Dyskusja
18.00 zakończenie