Polska Akademia Nauk
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej

XVII Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Protektorzy i Dobrodzieje Warsztatów
Wydział Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dylematy Antropogenezy

Warszawa, 2000-03-18
Zakład Hydrobiologii UW, ul. Banacha 2

Program:

10.30 otwarcie
10.35 Konrad Fiałkowski (Uniwersytet Warszawski ) Człowiek jako rezultat nieprawdopodobnej sekwencji przystosowań ewolucyjnych Referat
11.25 11.35 krótka przerwa
11.35 Tadeusz Bielicki (Zaklad Antropologii PAN, Wroclaw ) Wielokrotne specjacje u hominidow? Referat
12.25 - 12.35 krótka przerwa
12.35 Katarzyna A. Kaszycka (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań ) Podejście do taksonomii hominidów z punktu widzenia ewolucyjnej i filogenetycznej koncepcji gatunku oraz kladystyczna metoda rekonstrukcji ich filogenezy Referat
13.25 - 15.00 długa przerwa na drugie śniadanie
15.00 Jan Strzałko (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań ) Wielkość dymorfizmu płciowego a struktura społeczna hominidów Referat
15.50 - 16.00 krótka przerwa
16.00 Bogusław Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski ) Cykl menstruacyjny a zachowania płciowe w ewolucji Hominidae Referat
17.00 - 18.00 Dyskusja
18.00 Zakończenie