Polska Akademia Nauk, Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej
Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

XLIX Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Społeczeństwa owadów

Warszawa, sobota 21 listopada 2009 r.

Organizator Warsztatów: Michał Woyciechowski

Program

10:30 Otwarcie

10:40 Ewa J. Godzińska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa) "Społeczeństwa owadów, społeczeństwa ludzi: skąd tyle podobieństw?"

11:40-12:00 krótka przerwa

12:00 Adam Tofilski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) „Samoorganizacja w społeczeństwach owadów”

13:00 Andrzej Gecow (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa) „Kij w mrowisko”

13:30-14:30 długa przerwa na posiłek

14:-30-15:00 Sesja posterowa

15:00 Wojciech Czechowski*, Balint Markó, Ewa J. Godzińska (*Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa) „Mroczna strona komunikacji mrówek - użycie trupów podczas konfliktów międzygatunkowych”

15:20 Aleksander Radchenko (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa) „Ewolucja mrówek - dowody paleontologiczne i morfologiczne”

15:40-15.50 krótka przerwa

15:50 Dawid Moroń (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN) Ryzyko prac a oczekiwana długość życia robotnic u mrówki Myrmica scabrinodis

16:10 Karolina Kuszewska (Instytut Nauk o Środowisku UJ) „Jak w siebie inwestować – dylemat robotnic pszczoły miodnej”

16:30 Podsumowanie

17:00 Zakończenie

Organizatorzy dziękują Wydziałowi Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za gościnę i wszechstronną pomoc.