Polska Akademia Nauk, Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej
Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

LI Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Paleontologia ewolucyjna

Warszawa, sobota 20 marca 2010

 

Organizator Warsztatów: Jerzy Dzik
Program
10:30 Otwarcie
10:40 Jerzy Dzik (Instytut Paleobiologii PAN, Uniwersytet Warszawski) „Możliwości i ograniczenia paleobiologii ewolucyjnej”
11:40-12:00 krótka przerwa
12:00 Grzegorz Racki (Instytut Paleobiologii PAN) „Wielkie wymierania i ich przyczyny”
13:00 - 14:30 długa przerwa na posiłek
14:30 Tomasz Sulej i Grzegorz Niedźwiedzki (Uniwersytet Warszawski) „Burzliwe początki ery dinozaurów”
15:00 Adam Nadachowski i Piotr Wojtal (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN) „Dlaczego wyginely mamuty, krótki wykład o wymieraniu ssaków pod koniec plejstocenu”
15:30 – 15:40 krótka przerwa
15:40 Piotr P. Bernatowicz (Uniwersytet Warszawski) „Filogeneza Pentastomida - konflikt molekuł ze skamieniałościami”
16:10 Grzegorz Niedźwiedzki (Uniwersytet Warszawski) „Tropy czworonogów z osadów środkowego dewonu i ich znaczenie dla interpretacji paleobiologicznych”
16:40 Podsumowanie
17:00 Zakończenie
Organizatorzy dziękują Wydziałowi Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za gościnę i wszechstronną pomoc.


Uwagi dla uczestników:
 
Miejsce: Nowy budynek Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Miecznikowa 1. Budynek ten położony jest w środku bloku, ograniczonego ulicami: Żwirki i Wigury, Banacha, Pasteura i Wawelska. Dojazd z dworca centralnego autobusem 175 do ulicy Banacha.
Koszty podroży: Ze względu na zalecenia NIK, II Wydział Nauk Biologicznych PAN może pokryć koszty podroży jedynie członkom Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN spoza Warszawy. Aby uzyskać zwrot kosztów podroży członkowie Komitetu winni w czasie trwania Warsztatów podpisać oprócz normalnej listy obecności, dodatkowa listę członków Komitetu spoza Warszawy. Lista taka znajdować się będzie przy stanowisku Szefa Administracji i Obsługi Warsztatów. Należy uzyskać potwierdzenie obecności na druku polecenia wyjazdu służbowego. Druk ten wypełniony, z załączonymi biletami w obie strony należy przesłać do II Wydziału Nauk Biologicznych PAN, Kancelaria Polskiej Akademii Nauk (Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa), w ciągu tygodnia po powrocie z Warsztatów. Do tego druku należy dołączyć numer konta bankowego, na które nastąpi zwrot kosztów podroży. Nieczytelne delegacje z nieczytelnymi adresami nie będą refundowane. Ze względu na kłopoty z rozliczaniem delegacji bardzo prosimy, aby nie kupować zbiorczych biletów dla kilku osób, bo to uniemożliwia dokumentację wydatków.
Autorzy referatów i komunikatów spoza Warszawy mogą otrzymać zwrot kosztów podroży od Instytutu Nauk o Środowisku UJ, który jest współorganizatorem WBE. Mówcy, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, powinni wziąć delegacje ze swych rodzimych instytucji, które następnie powinny wystawić notę obciążającą INoŚ (Notę należy wystawić na: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, NIP 675 000 22 36, podając adres i NIP wystawiającego notę; samą notę najlepiej przesłać pocztą na adres INoŚ UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków).
Jak zwykle zachęcamy uczonych, którym przysługuje I klasa pociągu, do podróżowania klasa II. Umożliwi to młodym badaczom, doktorantom i studentom kontynuowanie w pociągu dyskusji naukowych także ze starszymi kolegami i nauczycielami.
Posiłki: Organizatorzy nie zapewniają żadnych posiłków, ale w czasie długiej przerwy koło południa postarają się o gorącą herbatę i kawę. Zachęcamy zatem uczestników do zabrania ze sobą obfitego drugiego śniadania. W budynku znajduje się też bar, ale może nie być otwarty.
Uwagi techniczne: Plakaty będą wywieszone od 9.30 do 15.30. Można je przywieźć nawet nie zgłoszone wcześniej. Jeśli mówcy dostarczą nam przez internet streszczenia swoich referatów (najlepiej jako plik tekstowy bez polskich liter), to prześlemy je uczestnikom pocztą elektroniczna. Prosimy o samodzielne zaopatrzenie się w identyfikatory konferencyjne. Organizatorzy postarają się o karteczki ze szpilkami dla osób, które identyfikatora zapomniały.
Zawiadomienie to wysyłane jest wyłącznie drogą elektroniczną. Dlatego prosimy wszystkich o wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w swych instytucjach i poinformowanie innych zainteresowanych.
Przewodniczący Komitetu: Jan Kozlowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Wiceprzewodniczący Komitetu: Krzysztof Spalik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Sekretarz Komitetu: Joanna Rutkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Szef Warsztatów: Jacek Radwan, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Szef Administracji i Obsługi Warsztatów : Marzena Kwiatkowska-Dąbrowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Webmaster strony www.kbet.pan.pl: Joanna Kudłek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
*********************************************
Warsztaty Biologii Ewolucyjnej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
*********************************************