Polska Akademia Nauk, Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej
Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

LVI Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Warszawa, sobota 24 marca 2012

Program

10:30 Otwarcie

10:40 Katarzyna Turnau (Uniwersytet Jagielloński) „Kiedy 1+1+1=1, czyli o wszechobecności symbiozy”

11:30-11:40 krótka przerwa

11:40 Krzysztof Wiąckowski (Uniwersytet Jagielloński) „Symbioza, chloroplasty i miksotrofia u Protista”

12.30 -14.00 przerwa na posiłek

14:00 Grzegorz Wojtczak (Uniwersytet Jagielloński) „Znaczenie symbiozy w ewolucjiStorczykow”.

14:20 Marta Wrzosek (Uniwersytet Warszawski) "Grzyby jako partnerzy mutualistyczni owadów"

14:40 Maciej Bartos (Uniwersytet Łódzki) „W jaki sposób niedoświadczone pająki identyfikują swoje ofiary?”

 

Organizatorzy dziękują Wydziałowi Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za gościnę i wszechstronną pomoc.