pec logo

 

Czwarta Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna (Polish Evolutionary Conference 2016)

Organizatorzy: KBEiT PAN i Uniwersytet w Białymstoku

Termin: wrzesień 2016 r.

Miejsce: Białystok

Strona internetowa:

 

Trzecia Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna (Polish Evolutionary Conference 2015)

Organizatorzy: KBEiT PAN i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Termin: 24-26 września 2015 r.

Miejsce: Poznań

Strona internetowa: www.pec2015.pl/

 

Druga Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna (Polish Evolutionary Conference 2014)

Organizatorzy: KBEiT PAN i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Termin: 25-28 września 2014 r.

Miejsce: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie koło Łodzi

Strona internetowa: www.cepl.sggw.pl/konferencja/PEC

  

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna (Polish Evolutionary Conference 2013)

Organizatorzy: KBEiT PAN i Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

Termin: 19-21 września 2013 r.

Miejsce: Kraków

Strona internetowa: www.pec2013.confer.uj.edu.pl