Całokształt badań nad procesami ewolucyjnymi, biologia teoretyczna
z uwzględnieniem teorii ewolucji i jej metodologicznych podstaw. Komitet został utworzony w 1974 r.