Polska Akademia Nauk
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej

IX Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Protektorzy i Dobrodzieje Warsztatów
Prezes Polskiej Akademii Nauk: Leszek Kuźnicki
Przewodniczący II Wydziału Nauk Biologicznych PAN: Tadeusz Chojnacki
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego: Ewa Symonides
Kierownik Zakładu Hydrobiologii UW: Maciej Gliwicz

Warszawa, 1998-01-17
Zakład Hydrobiologii UW, ul. Banacha 2

Program:

10.30 otwarcie
10.35 Anna Marchlewska-Koj (UJ) Komunikacja wewnatrzgatunkowa: ultradźwięki i feromony ssaków. Referat
11.35 11.50 krótka przerwa
11.50 Jan Taylor (Uniwersytet w Białymstoku) Dlaczego nie ma ptaków mniejszych niż kolibry i ssaków mniejszych niż ryjówki Referat
12.50 14.00 długa przerwa na drugie śniadanie
14.00 Teresa Kłosińska (SGGW) Co robią gryzonie zimą? Komunikat
14.30 Małgorzata Kruczek (UJ) Preferencje seksualne samic nornicy rudej Clethrionomys glareolus. Komunikat
15.00 15.15 krótka przerwa
15.15 Artur Osikowski (UJ) Wybiórczość samców wobec wielkości ciała u ryb z gatunku Mimagoniates barberi: czy małe rzeczywiście jest piękne? Komunikat
15.45 Mariusz Cichoń (UJ) Wpływ doświadczenia lęgowego na sukces reprodukcyjny muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis. Komunikat
16.30 18.00 Dyskusja