Polska Akademia Nauk
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej

X Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Warszawa, 1998-03-28
Zakład Hydrobiologii UW, ul. Banacha 2

Program:

10.30 otwarcie
10.35 11.15 krótka przerwa
10.35 Jacek Radwan (UJ) Rozponawanie krewnych: formy i funkcje. Referat
11.50 Henryk Okarma (Instytut Ochrony Przyrody PAN) Czy drapieżniki selekcjonują populacje? Referat
12.50 - 14.30 długa przerwa na drugie śniadanie
13.00 - 14.20 Zamknięte posiedzenie plenarne Komitetu Biologii Teoretycznej i Ewolucyjnej PAN
14.30 Michał Grabowski () Czy znajomość genetycznej struktury gatunku może pomóc w jego ochronie? Komunikat
15.00 Mirosław Ratkiewicz i Anetta Borkowska (Uniwersytet w Białymstoku) Wielokrotne ojcostwo w naturalnych populacjach nornicy rudej (Clethrionomys glareolus). Komunikat
15.30 - 15.45 krótka przerwa
15.45 Paweł Brzęk (Uniwersytet w Białymstoku) Behawioralne, fizjologiczne i anatomiczne reakcje piskląt jaskółki brzegówki (Riparia riparia) na zmienną ilość pożywienia: projekt badań. Komunikat
16.30 - 18.00 Dyskusja
18.00 zakończenie