Polska Akademia Nauk
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej

XII Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Protektorzy i Dobrodzieje Warsztatów
Prezes Polskiej Akademii Nauk: Leszek Kuźnicki
Przewodniczący II Wydziału Nauk Biologicznych PAN: Tadeusz Chojnacki
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego: Ewa Symonides
Kierownik Zakładu Hydrobiologii UW: Maciej Gliwicz

Znaczenie Kopalnego Zapisu Ewolucji

Organizator: Jerzy Dzik

Warszawa, 1998-11-14
Zakład Hydrobiologii UW, ul. Banacha 2

Program:

10.30 otwarcie
10.35 Jerzy Dzik (Instytut Paleobiologii PAN) Kopalny zapis ewolucji i jego odczytywanie Referat
11.35 11.50 krótka przerwa
11.50 Adam Urbanek (Instytut Paleobiologii PAN) Ewolucyjna interpretacja materiału kopalnego. Historia i współczesność Referat
12.50 14.30 długa przerwa na drugie śniadanie
14.30 Józef Kazmierczak (Instytut Paleobiologii PAN) Rola chemicznych przemian oceanu w ewolucji systemów żywych Komunikat
15.00 Michał Kowalewski (Instytut Paleobiologii PAN) 600 milionów lat historii drapieżnictwa wiercącego Komunikat
15.30 15.45 krótka przerwa
15.45 Andrzej Elzanowski (Uniwersytet Wrocławski ) Problemy i paradoksy rekonstrukcji funkcji organizmów kopalnych (na przykładzie praptaków). Komunikat
16.15 Jerzy Trammer* Andrzej Kaim** (*Uniwersytet Warszawski **Instytut Paleobiologii PAN ) Ewolucyjne zmiany wielkości ciała zwierząt w perspektywie paleontologicznej. Wokół reguły Cope`a Komunikat
16.45 17.00 krótka przerwa
18.00 zakończenie