Polska Akademia Nauk
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej

XIII Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Protektorzy i Dobrodzieje Warsztatów
Wydział Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego

Ekologia Ewolucyjna

Warszawa, 1999-01-16
Zakład Hydrobiologii UW, ul. Banacha 2

Program

10.30 otwarcie
10.35 Paweł Koteja (Uniwersytet Jagielloński) Morfologiczne, fizjologiczne i behawioralne efekty doboru sztucznego na wysoka aktywność lokomotoryczna myszy domowej. Referat
11.35 11.50 krótka przerwa
11.50 January Weiner i Adam Gawełczyk (Uniwersytet Jagielloński) Na manowcach allometrii międzygatunkowych i jak z tego wyjść? (Program Allometries użyty do prezentacji) Referat
12.50 14.30 długa przerwa na drugie śniadanie
14.30 Jan Żukowski (Uniwersytet w Białymstoku ) Stosunek ilości hemoglobiny do powierzchni erytrocytów, decydujący u ssaków o maksymalnym wysyceniu krwi tlenem. Komunikat
15.00 Michał Wojciechowski i Eugenia Tęgowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika ) Do czego służy nietoperzom brunatna tkanka tłuszczowa? Komunikat
15.30 15.45 krótka przerwa
15.45 Jan Taylor i Dorota Ochocińska ( Uniwersytet w Białymstoku ) Maksymalne wydatki energetyczne ryjówek i ich konsekwencje. Komunikat
16.15 Piotr Wierzbanowski (Uniwersytet Jagielloński) Wpływ stopniowej i długotrwałej aklimatyzacji chomików dzungarskich na ich maksymalne tempo asymilacji energii. Komunikat
16.45 17.00 krótka przerwa
17.00 18.00 Dyskusja
18.00 zakończenie