Polska Akademia Nauk
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej

XVIII Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Protektorzy i Dobrodzieje Warsztatów
Wydział Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk
Zakład Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego

Rekonstrukcje Filogenetyczne

Organizator: Jan Kwiatowski

Warszawa, 2000-10-21
Zakład Hydrobiologii UW, ul. Banacha 2

Program:

10.30 otwarcie
10.35 Jerzy Dzik (Instytut Paleobiologii PAN) : Testowanie hipotez filogenetycznych w paleontologii Referat
11.35 11.50 krótka przerwa
11.50 Krzysztof Spalik (Instytut Botaniki, Uniwersytet Warszawski ) Taksonomia roślin kwiatowych, czyli kłopoty z drzewami (morfologicznymi, molekularnymi i "normalnymi") Referat
12.50 14.30 długa przerwa na drugie śniadanie
14.30 Janusz Bujnicki (Międzynarodowy Instytut Biologii Komórkowej i Molekularnej, Warszawa) Zastosowanie informacji strukturalnej do odtwarzania historii dywergencji odległe spokrewnionych białek. Referat
15.30 15.45 krótka przerwa
15.45 Zofia Szweykowska-Kulińska ( Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ) Allopoliploidalny charakter i pochodzenie organelli u gatunku wątrobowca Pellia borealis. Komunikat
16.15 Szymon Kaczanowski ( Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ) Ewolucyjna korelacja miedzy fenotypem RNA histonów a fenotypem mitozy wyższych eukariontów. Komunikat
16.45 17.00 krótka przerwa
17.00 18.00 Dyskusja
18.00 zakończenie